• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Proces rekrutacji


Początkiem procesu rekrutacji jest analiza wewnętrznych zasobów kadrowych – to jeden z istotnych aspektów polityki personalnej G.EN. GAZ ENERGIA, która koncentruje się na promowaniu pracowników wewnątrz organizacji i na ich awansowaniu. Po zakończeniu rekrutacji wewnętrznej, przeprowadzamy rekrutację zewnętrzną.
 
Poniżej przedstawiono stosowany przez Spółkę proces rekrutacji. Może on ulegać niewielkim zmianom w zależności od tego, jakich kompetencji specyficznych dla danego stanowiska G.EN. GAZ ENERGIA poszukuje.

Etapy rekrutacji i selekcji

I Etap

Podstawowym elementem każdego procesu rekrutacji jest rozpatrzenie nadesłanych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Dokumenty weryfikowane są pod kątem zdefiniowanych wcześniej wymagań oraz pod kątem kompletności. Na podstawie informacji zawartych w dokumentach analizowane jest wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Osoby, których aplikacje przejdą pierwszy etap, zapraszane są telefonicznie do udziału w drugim etapie.

II Etap

Drugi etap procesu rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez pracownika Działu Personalnego oraz przyszłego przełożonego. Celem spotkania jest ogólne zaprezentowanie Spółki i przybliżenie informacji o stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Jednocześnie Kandydaci uzupełniają informacje zawarte w nadesłanych dokumentach. Podczas spotkania Kandydaci wykonują kilka indywidualnie dobranych zadań, tzw. próbek pracy, dzięki którym mogą lepiej pokazać swoje umiejętności i predyspozycje. Pracownik Działu Personalnego zapoznaje się ponadto z oczekiwaniami Kandydatów oraz odpowiada na ich pytania. Zależnie od specyfiki danego stanowiska pracy Kandydat może zostać zaproszony na spotkanie uzupełniające.

III Etap

Ta część wiąże się z zakończeniem procesu rekrutacji i selekcji. Osoba, która zakwalifikuje się do trzeciego etapu i okaże się najlepsza, otrzyma od Spółki propozycję współpracy.

Osoby zainteresowane pracą w G.EN. GAZ ENERGIA mogą przesłać swoje dokumenty (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja[at]gen.com.pl.

Aktualne ogłoszenia o pracę znajdują się w zakładce Ogłoszenia.

Do każdej aplikacji należy dołączyć klauzulę:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Dokumenty aplikacyjne, które są odpowiedzią na ogłoszenie umieszczone przez G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o., wykorzystywane są tylko w danym projekcie, a następnie niezwłocznie usuwane z bazy danych.
Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych
Przesłane dokumenty, niebędące odpowiedzią na ogłoszenia Spółki, przechowywane są w Bazie Kandydatów przez rok i wykorzystywane w trakcie prowadzonych w tym okresie rekrutacji, a następnie usuwane.
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. 
2. Dane osobowe zbierane są w celu: 
a) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),
b) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego – dane osobowe dodatkowe oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia.
3.  Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.Dane osobowe Kandydata będą przechowywane: 
a) dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres trwania rekrutacji, 
b) dla celów wskazanych w pkt 2b – przez okres wynikający z oświadczeń Kandydata, 
5. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Kandydat jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak realizacji procesu rekrutacji. 
8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Kandydat może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. 
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: ODO@gen.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 
Do każdej aplikacji należy dołączyć klauzulę:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Dokumenty aplikacyjne, które są odpowiedzią na ogłoszenie umieszczone przez G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o., wykorzystywane są tylko w danym projekcie, a następnie niezwłocznie usuwane z bazy danych.
Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych
Przesłane dokumenty, niebędące odpowiedzią na ogłoszenia Spółki, przechowywane są w Bazie Kandydatów przez rok i wykorzystywane w trakcie prowadzonych w tym okresie rekrutacji, a następnie usuwane.
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. 
2. Dane osobowe zbierane są w celu: 
a) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),
b) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego – dane osobowe dodatkowe oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia.
3.  Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.Dane osobowe Kandydata będą przechowywane: 
a) dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres trwania rekrutacji, 
b) dla celów wskazanych w pkt 2b – przez okres wynikający z oświadczeń Kandydata, 
5. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Kandydat jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak realizacji procesu rekrutacji. 
8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Kandydat może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. 
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: ODO@gen.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 
Do każdej aplikacji należy dołączyć klauzulę:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
Dokumenty aplikacyjne, które są odpowiedzią na ogłoszenie umieszczone przez G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o., wykorzystywane są tylko w danym projekcie, a następnie niezwłocznie usuwane z bazy danych.
Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych
Przesłane dokumenty, niebędące odpowiedzią na ogłoszenia Spółki, przechowywane są w Bazie Kandydatów przez rok i wykorzystywane w trakcie prowadzonych w tym okresie rekrutacji, a następnie usuwane.
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. 
2. Dane osobowe zbierane są w celu: 
a) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),
b) realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego – dane osobowe dodatkowe oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia.
3.  Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.Dane osobowe Kandydata będą przechowywane: 
a) dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres trwania rekrutacji, 
b) dla celów wskazanych w pkt 2b – przez okres wynikający z oświadczeń Kandydata, 
5. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Kandydat jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak realizacji procesu rekrutacji. 
8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Kandydat może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. 
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: ODO@gen.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 
 

do góry