• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Historia


2014 Z dniem 2 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana formy prawnej G.EN. GAZ ENERGIA ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 28 430 Klientów.
2009 W 2009 roku utworzono spółkę VNG Polska Sp. z o.o. (VNG Polska), która jest obecnie 100% wspólnikiem G.EN. Spółka VNG Polska koordynuje poszczególne przedsięwzięcia i wspiera rozwój spółek operacyjnych, w tym G.EN. 
Pod koniec 2009 roku Siedzibę Zarządu Spółki G.EN. przeniesiono z Poznania do Tarnowa Podgórnego. 19 000 Klientów.
2007 Kolejnym krokiem w realizacji strategii umacniania pozycji Spółki na rynku gazowniczym było objęcie w lutym 2007 roku 100% udziałów w kapitale zakładowym Gaz Technologia i Energia Sp. z o.o. (GTiE) z siedzibą w Szczecinie.  Pół roku później obie spółki połączyły się, a prawa i obowiązki firmy GTiE przejęła Spółka G.EN. 15 900 Klientów.
2006 Pod koniec 2006 roku nastąpiła fuzja spółek. Spółka G.EN. przejęła prawa i obowiązki firmy ZUG LOKGAZ. Około 12 000 Klientów.
2005 Rok 2005 był przełomowy w historii G.EN. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i biorąc pod uwagę ciągły rozwój, Spółka przeniosła siedzibę do Poznania, który znajduje się w centralnej części obszaru działania firmy. W nowej lokalizacji Spółka zaistniała pod zmienioną nazwą – G.EN. GAZ ENERGIA. Firma  jest łatwo identyfikowana z zakresem działalności: słowa „gaz” i „energia”są powszechnie rozumiane także za granicą Polski.
W połowie 2005 roku spółka VNG została 100-procentowym akcjonariuszem w firmie G.EN.
W grudniu 2005 roku Spółka G.EN. zakupiła 100% udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Usług Gazowniczych LOKGAZ Sp. z o.o. (ZUG LOKGAZ) z siedzibą w Kaźmierzu. Wynikało to z przyjętej przez G.EN. – i konsekwentnie realizowanej – strategii umacniania pozycji Spółki na rynku gazowniczym.  4 730 Klientów.
2001 W połowie 2001 roku niemiecka spółka VNG – Erdgascommerz GmbH (VNG) zakupiła 30% akcji PETRICO S.A. 2 340 Klientów.
1999 W 1999 roku firma PETRICO Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Ciągły rozwój zaowocował rozszerzeniem terenu działania o kolejne miasta i gminy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. 1 530 Klientów.
1994 W 1994 roku działalność przedsiębiorstwa rozszerzono o województwo pomorskie. W latach 1995–1999 Spółka ugruntowała swoją pozycję na rynku, współpracując z samorządami dwunastu miast i gmin z województwa zachodniopomorskiego. Spółka ma ponad 200 Klientów.
1991 G.EN. GAZ ENERGIA S.A. (G.EN.) to firma o ponad 20-letniej tradycji i doświadczeniu. Spółka wywodzi się z Karlina, a jej historia sięga 1991 roku. Tam właśnie powstała firma PETRICO Sp. z o.o., która rozpoczęła sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego.

do góry