• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Informacje podstawowe


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnią tradycją i doświadczeniem zdobytym na polskim rynku gazu ziemnego.

Spółka jest prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce, działającym na podstawie koncesji i taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

System dystrybucyjny G.EN. GAZ ENERGIA obejmuje 83 gmin w 4 województwach (dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim).

Obecnie Spółka eksploatuje 2 794,5 km sieci gazowych, w tym 166 km gazociągów przesyłowych i 2 628,5 km gazociągów sieci rozdzielczej, a także 5 stacji regazyfikacji gazu.

W 2016 roku firma dostarczyła 32 944 Klientom ponad 1 mln MWh gazu ziemnego, który pochodzi przede wszystkim ze złóż krajowych.

Działania Spółki skoncentrowane są na ciągłym rozwoju rynku dystrybucji gazu ziemnego przez systematyczną rozbudowę sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

Prowadząc działalność gospodarczą, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy bezpieczeństwem dostaw, zaspokajaniem potrzeb społecznych, ochroną środowiska naturalnego, a konkurencyjnością świadczonych usług. Jako dostawca gazu ziemnego Spółka stara się indywidualnie podchodzić do każdego Odbiorcy. Dostawa gazu to odpowiedzialne zadanie, które ze względu na swoją wagę można w dzisiejszych czasach uważać za spełnianie swojego rodzaju misji społecznej. Każdy dostawca gazu zobowiązany jest do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących rodzaju wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, których głównym celem ochrony jest interes Odbiorców oraz dbałość o środowisko naturalne.   

Prowadzona przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. dystrybucja i sprzedaż gazu ziemnego oraz skala na jaką jest wykonywana czyni ze Spółki jednego z czołowych liderów w swojej branży. Spółka ma świadomość odpowiedzialności jaką ponosi Sprzedawca gazu względem swoich Odbiorców, dlatego też oferuje jasne zasady współpracy, zrozumiałe warunki rozliczeń oraz możliwość stałego kontaktu z pracownikami, którzy posłużą swoją radą i doświadczeniem w rozwiązywaniu różnych kwestii.

Gaz ziemny to paliwo kopalne, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony Odbiorców. Jesteśmy dumni z faktu, że tak wiele osób zdecydowało się wybrać na swojego dostawcę właśnie  G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. i liczymy, że dzięki naszym staraniom to grono będzie się stale powiększać. Gorąco zachęcamy wszystkich do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi prowadzonej przez nas dystrybucji gazu, które zamieszczone są na stronie, a osoby zainteresowane współpracą z G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.

W codziennych działaniach Spółka kieruje się zasadą: „Być blisko Klienta”.

Siedziba Zarządu Spółki:
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Kapitał Zakładowy PLN (w pełni wpłacony)
158. 167. 550, 00
Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000490202 
NIP
669-050-27-73
REGON
330017284
 


do góry