• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

RPO WD


W dniu 30.12.2010r. Spółka G.EN. GAZ ENERGIA podpisała umowę o dofinasowanie projektu ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski'' w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")" Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Aktualne przetargi

Obecnie G.EN. nie prowadzi żadnych postępowań przetargowych.

Zakończone postępowania

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków.


do góry