• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

POIiS


Informujemy, iż w dniu 10 maja 2012r. została podpisana pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA S.A., a Instytutem Nafty i Gazu umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.2.00-00-022/10-00 Projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" w ramach działania 10.2 - Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji, priorytetu X - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (www.pois.gov.pl).

Przedmiotem realizacji projektu była budowa sieci gazowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie 14 miejscowości w gminach Czernica w powiecie wrocławskim i Jelcz Laskowice w powiecie oławskim, województwo dolnośląskie.
Projekt umożliwił rozwój gazyfikowanych gmin, będzie sprzyjał pozyskiwaniu nowych inwestorów, a także podniesie standard codziennego życia mieszkańców i ludzi odwiedzających te urokliwe miejsca.

Projekt został w całości zrealizowany w terminie do 30.09.2015 r. Wybudowano sieć dystrybucyjną o długości 180,85 km, w tym 32,42 km stanowi łączną długość 1 601 przyłączy do odbiorców.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20 327 693,48 PLN, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 4 202 947,80 PLN.

Aktualne przetargi

Brak aktualnych przetargów.

Zakończone postępowania

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Jelcz-Laskowice, zakres B, gmina Jelcz-Laskowice

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z gazociągiem dosyłowym z przyłączami w miejscowości Jelcz – Laskowice, zakres A, gmina Jelcz - Laskowice

Budowa sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, zakres C, gmina Jelcz -Laskowice

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Krzyków, gmina Czernica

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Chrząstawa Wielka , zakres B, gmina Czernica

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Chrząstawa Wielka , zakres A, gmina Czernica

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, zakres B, gmina Jelcz-Laskowice

Budowa gazociągu dosyłowego – spinka Kamieniec - Dobrzykowice, gmina Czernica

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A, gmina Jelcz-Laskowice

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Chrząstawa Mała, zakres B, gmina Czernica

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie, zakres B

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Wojnowice

Dostawa reduktorów gazu średniego ciśnienia w ilości 500 sztuk

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Chrząstawa Mała, zakres A

Dostawa gazomierzy miechowych w ilości 500 sztuk

Przyłącza gazu średniego ciśnienia w miejscowościach Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Ratowice

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Jeszkowice

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Gajków

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Czernica

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Małe


do góry