• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Fundusze UE


G.EN. GAZ ENERGIA obecnie korzysta z dwóch funduszy unijnych:
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

1. RPO WD

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski.

2. POIiŚ

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - etap III gmina Czernica, powiat wrocławski.


do góry