• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zmiany w nowej Taryfie dla Paliw gazowych

2014-01-27

informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-20(19)/2013/2794/XI/PD z dnia 17 stycznia 2014 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla Paliw gazowych nr 11. Postanowienia nowej Taryfy wprowadzają m.in.: zmiany wysokości cen i stawek opłat, formy wyrażania ich nominału, a także zmiany podziału na grupy taryfowe.

 

Informacje dotyczące Taryfy dla Paliw gazowych nr 11

Zmiana cen i stawek opłat

Średni spadek ceny dostawy paliwa gazowego dla Odbiorców grup taryfowych W kształtuje się na poziomie 1,7%. Dla Odbiorców pozostałych grup taryfowych średni wzrost ceny dostawy Paliwa gazowego kształtuje się na poziomie poniżej planowanej inflacji na 2014 r. i wynosi 0,7% dla grup taryfowych S, 1,1% dla grup taryfowych ZLs i 0,8% dla grup taryfowych ZLn.

Nowe grupy taryfowe

W Taryfie dla Paliw gazowych nr 11 wprowadzony został podział dotychczasowych grup taryfowych Z na nowe grupy taryfowe:

• Odbiorcy należący do grup taryfowych Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4, którym dostarczany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls o cieple spalania 28,8 MJ/m3, zostają zakwalifikowani odpowiednio do nowych grup taryfowych ZLs-1, ZLs-2, ZLs-3 i ZLs-4,

• Odbiorcy należący do grup taryfowych Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4, którym dostarczany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ln o cieple spalania 23,0 MJ/m3, zostają zakwalifikowani odpowiednio do nowych grup taryfowych ZLn-1, ZLn-2, ZLn-3 i ZLn-4.

Zmiana nominału wyrażanych cen i stawek opłat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi w nowej Taryfie ceny i stawki opłat za 1 metr sześcienny wyrażone są w groszach, a nie jak dotychczas w złotych.

Okres obowiązywania Taryfy

Taryfa dla Paliw gazowych nr 11 obowiązywać będzie w rozliczeniach z Odbiorcami od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2014 r.

powrót do listy aktualności

do góry