• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zmiana zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

2014-07-21

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-19(8)/2014/2794/XI/PD z dnia 4 lipca 2014 r. została zatwierdzona Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 11 dla Odbiorców obsługiwanych przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Zmiana Taryfy wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi  (Dz. U. 2013 r., poz. 820). Zmiana ta umożliwi dokonywanie od dnia 1 sierpnia 2014 r. roku rozliczeń w jednostkach energii (kWh) w miejsce dotychczas stosowanych jednostek objętości (m3).

Zmiana sposobu rozliczeń

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenie ilości dostarczonego Paliwa gazowego prowadzone będzie
w jednostkach energii (kWh) zamiast w jednostkach objętości (m3).

Na fakturach widniały będą trzy wartości:

1)     ilość zużytego Paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3),

2)     tzw. współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości (m3) będą przeliczane na jednostki energii (kWh),

3)     ilość zużytego Paliwa gazowego w jednostkach energii (kWh). 

Zmiana zasad rozliczeń wprowadzona ww. rozporządzeniem nie wiąże się z koniecznością wymiany gazomierzy.

Na stronie znajduje się przygotowany dla Państwa kalkulator pozwalający przeliczać zużycie paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3) na jednostki energii (kWh). 

powrót do listy aktualności

do góry