• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zmiana formy prawnej G.EN. GAZ ENERGIA ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2014-01-03

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (dalej: Spółka) informuje, że z dniem 2 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku czego:

  1. nastąpiła zmiana firmy Spółki z "G.EN. GAZ ENERGIA Spółka Akcyjna" na "G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
  2. nastąpiła zmiana skrótu firmy Spółki z "G.EN. GAZ ENERGIA S.A." na "G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.";
  3. zmienił się numer Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z 0000021428 na 0000490202.

Zmiana formy prawnej nastąpiła w drodze przekształcenia, w oparciu o zasadę następstwa prawnego, w związku z czym zapisy umów, których stroną jest Spółka, w zakresie objętym powyższymi zmianami nie wymagają aneksowania.

Informacja o powyższych zmianach nie stanowi też zmiany warunków umów, których stroną jest Spółka.

powrót do listy aktualności

do góry