• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zatwierdzona zmiana Taryfy nr 11

2014-07-28

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2014 r. została zatwierdzona Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 11 dla Odbiorców obsługiwanych przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Zmiana ta umożliwi dokonywanie od dnia 1 sierpnia 2014 r. roku rozliczeń w jednostkach energii (kWh) w miejsce dotychczas stosowanych jednostek objętości (m³). Obowiązek prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

powrót do listy aktualności

do góry