• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Rozpoczęcie procesu konsultacji projektu aktualizacji IRiESD

2016-04-15

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego gazowego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. informuje o możliwości publicznego zapoznania się z projektem aktualizacji IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do projektu w ramach procesu konsultacji.

Uwagi do projektu aktualizacji IRiESD można przesyłać na adres: gen@gen.com.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wzór projektu aktualizacji IRiESD jest zamieszczony poniżej.

  • Projekt aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - pobierz plik

powrót do listy aktualności

do góry