• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Rozpoczęcie procesu konsultacji IRiESD

2015-03-26

G.EN. GAZ ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego gazowego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. informuje o możliwości publicznego zapoznania się z projektem IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do IRiESD w ramach procesu konsultacji.

Uwagi do IRiESD można zgłaszać w formie pisemnej wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym w okresie 2 tygodni od daty opublikowania projektu, tj. do dnia 9 kwietnia 2015 r.

Wzór formularza oraz projekt IRiESD są zamieszczone poniżej.

  • Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej G.EN. GAZ ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym - pobierz plik
  • Formularz zgłoszeniowy - pobierz plik

Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: iriesd@gen.com.pl

lub faksem pod numer: 61 829 98 22.

Po zakończeniu procesu konsultacji projektu IRiESD, Zarząd spółki G.EN. GAZ ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, zatwierdzi IRiESD odnosząc się do przedłożonych uwag.

powrót do listy aktualności

do góry