• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Nowa Taryfa dla Paliw gazowych

2014-01-21

Szanowni Państwo,

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-20(19)/2013/2794/XI/PD z dnia 17.01.2014 r. została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych nr 11 dla Odbiorców obsługiwanych przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Na podstawie art. 47.4 Ustawy prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) Taryfa dla paliw gazowych nr 11 zostanie wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z dniem 01.02.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Decyzji.

powrót do listy aktualności

do góry