• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Aktualności


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na www

2018-05-21

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kim jesteśmy?
Jesteśmy G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Dorczyka 1.
Możecie się skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: odo@gen.com.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych.

 

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 1. umożliwieniu Państwu założenia konta w eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz włączenia przez Państwa funkcji dostępu do obrazów faktur w wersji elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na:
  • ewentualnym ustalaniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony w celu jak najlepszego ich dostosowania do Państwa potrzeb,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
 3. wysłania do Państwa informacji o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

(artykuł 6 ustęp 1 litera a i f RODO).

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. w przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa.
 2. do czasu odwołania Państwa zgody na otrzymywanie od nas newslettera zawierającego informacje o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W celu sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania naszej strony dane udostępniamy firmom hostingowym i informatycznym.

Bez Państwa zgody administrator  nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych, żadnych danych uzyskanych w trakcie korzystania ze strony www.gen.com.pl

Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej tylko za Państwa zgodą (wyrażona na stronie http://www.gen.com.pl/kontakt/napisz-do-nas.html) zostaną przekazane autoryzowanym partnerom administratora w celu ich przetwarzania dla potrzeb marketingowych tych partnerów.

 

Czy musicie podawać Państwo swoje dane?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie nie pozwoli na założenia konta w eBOK i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

 1. uzyskania dostępu do swoich danych;
 2. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,
 5. powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie);
 6. żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. żądania przenoszenia danych.

 

Macie również Państwo prawo do wniesienia skargi do PUODO jeżeli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych. Wolimy, abyście się Państwo zgłosili do nas w pierwszej kolejności.  Możemy to naprawić.
Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

powrót do listy aktualności

do góry