• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


"Czyste powietrze Pomorza" - dofinansowania w gminie Władysławowo

2015-03-26

Od 2011 Gmina Władysławowo współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie wymiany kotłów opalanych węglem na niskoemisyjne - opalane np. gazem. Przez kolejne trzy miesiące (luty, marzec, kwiecień) mieszkańcy Gminy Miasta Władysławowo mogą składać do urzędu stosowne wnioski dotyczące przystąpienia do wdrażanego programu. Kwota dotacji wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

Podstawowym celem gminnego programu przeprowadzanego od roku 2011 dotyczącego modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem oraz zastąpienie ich min. kotłami opalanymi gazem była redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Władysławowo, gdzie głównym źródłem utrzymania się mieszkańców od wielu lat była i jest branża turystyczna. 

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfosigw.gda.pl

Do pobrania

powrót do listy aktualności

do góry