• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o złożyła wniosek o czasowe zwolnienie z obowiązku świadczenia usług dystrybucji na zasadzie TPA .

2016-01-25

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2016 roku Spółka G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o czasowe zwolnienie z obowiązku świadczenia usług dystrybucji na zasadzie TPA. W związku z tym rozpatrywanie nowych wniosków o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) może być wstrzymane do czasu rozpatrzenia przez Prezesa URE wniosku złożonego przez Spółkę.

powrót do listy aktualności

do góry