• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Biegnij z G.EN.-em!

2014-04-22

Bieg Lwa to półmaraton organizowany w Tarnowie Podgórnym dnia 18 maja br. W ramach idei propagowania sportu, swoim Klientom zainteresowanym wzięciem udziału w Biegu, G.EN. oferuje nieodpłatne dokonanie zgłoszenia w ramach pakietu standardowego.

O udziale w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu miejsc dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. G.EN. zgłoszonemu uczestnikowi Biegu dostarczy koszulkę z logo firmy, którą Klient jest zobligowany założyć na Bieg, pozostałe elementy stroju pozostają w gestii Klienta. Spółka nie zapewnia noclegu.

W Akcji mogą wziąć udział tylko Klienci G.EN. GAZ ENERGIA. Zgłoszenia dokonujemy na podstawie przesłanych na e-maila gen@gen.com.pl, danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, danych adresowych: ulica, miasto, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz numeru Umowy lub numeru Klienta. Warunkiem uczestnictwa w Biegu z G.EN.-em jest przesłanie wszystkich wspomnianych danych.

Uczestnik Biegu jest zobligowany do zapoznania się z regulaminem organizatora Biegu, znajdującym się na stronie internetowej: www.bieglwa.pl

Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Spółkę danych osobowych zawartych w przesłanym mailu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danychosobowych Dz.Ust. nr 133) do celów organizacyjnych.

  

Zapraszamy!

powrót do listy aktualności

do góry