Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej Q=376 Nm3/h.

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej Q=376 Nm3/h.

1.Przedmiot przetargu:

wytworzenie wraz z dostawą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej Q=376 Nm3/h + 20Nm3/h

2. Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zadania: 24.04.2022 rok

3. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagany termin składania ofert: 06.08.2021 r.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

SIWZ
Formularze do SIWZ
Zał. 8 - schemat technologiczny
Zał. 9 - Arkusz doboru stacji

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online