• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Jak czytać fakturę?

By ułatwić Odbiorcom odczytywanie danych z faktury, w zakładce Jak czytać fakturę? zamieściliśmy wyjaśnienie poszczególnych jej elementów.

Jak zmienić plan zaliczkowy?

Odbiorcy Paliwa gazowego przysługuje prawo do zmiany wysokości zaliczek, gdy zaproponowane przez G.EN. GAZ ENERGIA nie odpowiadają prognozowanemu przez Odbiorcę zużyciu Paliwa gazowego. Odbiorca może dokonać zmiany za pomocą Wniosku o zmianę wysokości zaliczek lub w innej pisemnej formie z zachowaniem określonych we wniosku niezbędnych danych.

Stałe kwoty miesięcznych zaliczek mogą ustalić tylko ci Odbiorcy, którzy pobierają Paliwo gazowe w wielkościach niezależnych od pory roku (np. w celu przygotowania posiłków lub podgrzania wody). Odbiorcy pobierający Paliwo gazowe do ogrzewania pomieszczeń, ustalając wysokość poszczególnych miesięcznych zaliczek, powinni uwzględnić sezonowość poboru Paliwa gazowego (lato/zima).

Jak przeliczyć m³ na kWh?

Kalkulator zużycia energii


 

 

Jak obliczyć wielkość poboru gazu?

Kalkulator mocy umownej

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kW
 
 


do góry