• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Jak czytać fakturę?

By ułatwić Odbiorcom odczytywanie danych z faktury, w zakładce Faktura zamieściliśmy wyjaśnienie poszczególnych jej elementów. 

Jak zmienić plan zaliczkowy?

Odbiorcy Paliwa gazowego przysługuje prawo do zmiany wysokości zaliczek, gdy zaproponowane przez G.EN. GAZ ENERGIA nie odpowiadają prognozowanemu przez Odbiorcę zużyciu Paliwa gazowego. Odbiorca może dokonać zmiany za pomocą Wniosku o zmianę wysokości zaliczek lub w innej pisemnej formie z zachowaniem określonych we wzorze niezbędnych danych.

Stałe kwoty miesięcznych zaliczek mogą ustalić tylko ci Odbiorcy, którzy pobierają Paliwo gazowe w wielkościach niezależnych od pory roku (np. w celu przygotowania posiłków lub podgrzania wody). Odbiorcy pobierający Paliwo gazowe do ogrzewania pomieszczeń, ustalając wysokość poszczególnych miesięcznych zaliczek, powinni uwzględnić sezonowość poboru Paliwa gazowego (lato/zima).

Jak przeliczyć m³ na kWh?

Kalkulator zużycia energii


 

 

Jak czytać fakturę?

By ułatwić Odbiorcom odczytywanie danych z faktury, w zakładce Faktura zamieścilićmy wyjeśnienie poszczególnych jej elementów.


do góry