Zmiana sprzedawcy

Poniżej zamieszczamy opis procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

Procedura zmiany sprzedawcy

 

Lista Zlecających Usługę Dystrybucji (ZUD), którzy mają podpisane z G.EN. umowy na świadczenie usługi dystrybucji dla gazu wysokometanowego:

1. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
2. HANDEN Sp. z o.o.
3. Energa Obrót S.A.
4. AOT Energy Poland Sp. z o.o.
5. UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o.
6. GASPOL S.A.
7. FORTUM Marketing & Sales S.A.
8. VERVIS Sp. z o.o.
9. CRYOGAS M&T Poland S.A.
10. ENERGIA Polska Sp. z o.o.
11. AXPO Polska Sp. z o.o.

 

Informacja dotycząca Zlecających Usługę Dystrybucji (ZUD) w zakresie gazu zaazotowanego

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem i szereg napływających do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zapytań dotyczących możliwości zmiany sprzedawcy gazu zaazotowanego oraz o listę ZUD mających podpisane z naszą Spółką umowy na świadczenie usługi dystrybucji dla gazu zaazotowanego wyjaśniamy, że na dzień publikacji niniejszej informacji (11.04.2022 r.) takie umowy nie zostały jeszcze zawarte.

Jednocześnie informujemy, że czekamy na podpisanie niezbędnej umowy przez podmiot zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla gazu zaazotowanego z G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o dla określonych obszarów. Po zawarciu tej umowy podmiot ten będzie mógł sprzedawać gaz poprzez sieci należące do naszej Spółki, a co za tym idzie możliwa będzie zmiana sprzedawcy przez zainteresowanych Odbiorców.

Po zawarciu umowy o świadczenie usługi dystrybucji dla gazu zaazotowanego niezwłocznie zostanie opublikowany stosowny komunikat ze wskazaniem nazwy podmiotu oraz obszarów, na których będzie możliwa zmiana sprzedawcy.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online