Sprzedaż rezerwowa

Informacja dotycząca sprzedaży rezerwowej na sieci dystrybucyjnej G.EN.

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie swojej działalności. Sprzedawca rezerwowy świadczy usługi Odbiorcom przyłączonym do sieci G.EN. na podstawie umowy kompleksowej.

Lista sprzedawców rezerwowych oferujących usługę sprzedaży rezerwowej na sieciach dystrybucyjnych należących do G.EN znajduje się pod poniższym linkiem: Lista sprzedawców rezerwowych

Jednocześnie informujemy, że funkcję sprzedawcy z urzędu dla Odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej G.EN. pełni G.EN. OSD, działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu stosowną umowę w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych Odbiorcy końcowemu, a w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub usług przesyłania lub umowie kompleksowej zawartej przez tego Odbiorcę końcowego nie został wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy końcowego umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej albo sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego Odbiorcę końcowego nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej.

Dzięki temu w sytuacji awaryjnej Odbiorcy końcowi mają zapewnione dostawy gazu bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online