Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

Rodzaje Paliwa gazowego

Gaz ziemny występuje w przyrodzie w połączeniu z ropą naftową lub samodzielnie. Podobnie jak ropa powstał w wyniku przemian szczątków organizmów żywych w węglowodory. Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny, a także lżejszy od powietrza.

Polska Norma PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe – Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania dzieli gaz ziemny na dwie grupy (parametrem klasyfikującym jest górna granica liczby Wobbego):

a) gaz ziemny wysokometanowy,

  • symbol grupy E, liczba Wobbego 45,1 MJ/m3 ≤ Ws < 54,1 MJ/m3,

b) gaz ziemny zaazotowany,

  1. symbol grupy L,
    • podgrupa Ln, liczba Wobbego 27,1 MJ/m3 ≤ Ws < 32,6 MJ/m3,
    • podgrupa Ls, liczba Wobbego 32,6 MJ/m3 ≤ Ws < 37,6 MJ/m3,
    • podgrupa Lw, liczba Wobbego 37,6 MJ/m3 ≤ Ws < 45,1 MJ/m3.

Podane wartości odnoszą się do warunków normalnych, czyli:

  • ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu: 101,325 kPa, temperatura: 273,15 K (0ºC).

Sprawdź, jaki rodzaj gazu jest w Twojej miejscowości.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online