Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Roczny plan remontów oraz plan rozwoju

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. będąc operatorem systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984), jest obowiązane do opracowania planu prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

Lp. Charakterystyka prac do wykonania Okres realizacji
1 Wymiana zasuw na sieci ś/c w miejscowościach Warnino, Świelubie, Parsowo 2024
2 Badanie stanu izolacji oraz skuteczność ochrony katodowej ma gazociągach w/c rejon Karlina 2020-2024
3 Budowa gazociągu Charzyno-Siemyśl PE de 160 (zabezpieczenie dostaw gazu dla rejonu Rymań) 2020-2023
4 Wymiana odcinka sieci gazowej Kamień Pomorski-Grabów- śr/c PE de 90 2023
5 Wymiana odcinków gazociągów w Urbanowie 2021-2022
6 Wymiana gazociągu ś/c de 90 mm, Golina ul. Ogrodowa 2022-2023
7 Wymiana gazociągu ś/c de 160 mm, Grochowa gm. Zawonia 2022-2023
8 Naprawy instalacji ochrony antykorozyjnej na gazociągu w/c Mikstat-Grabów 2024
9 Badanie stanu izolacji oraz skuteczności ochrony katodowej na gazociągu w/c relacji Garki – Granowiec - Międzybórz 2022
10 Badanie stanu izolacji oraz skuteczności ochrony katodowej na gazociągu w/c relacji Janowice-Kawice - Prochowice 2023
11 Remont przejścia gaz. stal w/c Garki -Granowiec-Międzybórz pod rz. Polska Woda, gm. Sośnie 2022
12 Montaż zasuw na gazociągach średniego ciśnienia Oddziału Puck 2017-2025
13 Wymiana gazociągu stalowego DN 100 PZO Kębłowo- Luzino na PE de 160 2020-2025
14 Badanie stanu izolacji oraz skuteczności ochrony katodowej na gazociągu w/c relacji Rybno- Luzino 2020-2023
15 Badanie stanu izolacji oraz skuteczności ochrony katodowej na gazociągu w/c relacji Rybno- Starzyno 2021-2022
16 Zabudowa układu wejściowego, wyjściowego, przewodu awaryjnego stacji Rusinowo 2023
17 Modernizacja posadowienia zbiornika LNG Hel 2022-2023
18 Modernizacja układu redukcyjnego LNG Hel 2022-2023
19 Wymiana zbiornika LNG Jastarnia 2023
20 Zabudowa układu wejściowego i wyjściowego oraz przewodu awaryjnego stacji redukcyjnej Starogard 2023-2024
21 Zabudowa układu wejściowego i wyjściowego oraz przewodu awaryjnego Sławoborze 2023
22 Zabudowa układu wejściowego i wyjściowego oraz przewodu awaryjnego Stanomino 2023-2024
23 Remont układu awaryjnego stacja Resko 2023
24 Wymiana układu wejściowego oraz wyjściowego stacja Michorzewko 2022
25 Budowa gazociągu Krzywopłoty- Homanit PE de 250 2021-2023

Działając zgodnie z art. 16 ust. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) GEN GAZ ENERGIA Sp. z o.o. publikuje informacje z uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju.

Plan rozwoju na lata 2022-26 został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr DRG.DRG-3.4311.3.2021.TPa z dnia 27 października 2021 roku.

 

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online