Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Plan wprowadzania ograniczeń

Działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1190 z późn. zm.) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. publikuje pierwszą część „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.”.

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.41.2020.TPa z dnia 2 lutego 2021 r. i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

Pliki do pobrania

Decyzja Prezesa URE
Plan wprowadzania ograniczeń

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online