Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

G.EN. GAZ ENERGIA posiada koncesje udzielone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

I Koncesja na obrót paliwami gazowymi do 31 grudnia 2040 r.

Koncesja nr OPG/410/2794/W/DRG/2021/KL na obrót paliwami gazowymi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2040 roku,  zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie gazem ziemnym na potrzeby Odbiorców zlokalizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

II Koncesja na dystrybucję paliw gazowych do 31 grudnia 2025 r.

Decyzja nr PPG/18/2794/U/1/2/99/BK z dnia 25 czerwca 1999 r., zmieniona decyzjami:

 • nr PPG/18A/2794/W/1/2/2000/BK z 10 maja 2000 r.,
 • nr PPG/18B/2794/W/1/2/2001/BK z 7 lutego 2001 r.,
 • nr PPG/18C/2794/W/2/2002/AS z 17 maja 2002 r.,
 • nr PPG/18D/2794/W/2/2003/AS z 27 lutego 2003 r.,
 • nr DPG/18E/2794/W/2/2005/BP z 22 lipca 2005 r.,
 • nr DPG/18F/2794/W/2/2005/BP z 30 sierpnia 2005 r.,
 • nr DPG/18-ZTO/2794/W/2/2008/BP z 13 lutego 2008 r.,
 • nr DPG/18-ZTO-A/2794/W/2/2010/BP z 29 marca 2010 r.,
 • nr DPG/18-ZTO-B/2794/W/DRG/2014/KL z 16 stycznia 2014r.,
 • nr DRG.DRG-1.4112.42.2018.KL z dnia 9 lipca 2018 r,
 • nr DPG/18-ZTO-B/2794/W/DRG/2014/KL z 16 stycznia 2014r.,
 • nr DRG.DRG-1.4112.42.2018.KL z dnia 9 lipca 2018 r,
 • nr DRG.DRG-1.4112.104.2019.KL z dnia 30 grudnia 2019 r,

zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych”.

III Koncesja na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego do 31 grudnia 2030 r.

Decyzja nr DRG.DRG-1.4112.57.2018.TA z dnia 11 stycznia 2019 r.

zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego.”

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online