Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Cena referencyjna gazu

Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń OSD, od 01.05.2019 roku ustalana jest przez OSD na dany miesiąc gazowy (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego wraz z kosztem zakupu i dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie ostatnich trzech (3) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc M-2. OSD ustala i publikuje CRG odrębnie dla gazu E, zaazotowanego grupy Lw, Ls oraz grupy Ln, na swojej stronie internetowej, do końca miesiąca M-1. 

Do dnia 30.04.2019 roku Cena Referencyjna Gazu (CRG) ustalana była przez G.EN. GAZ ENERGIA na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupów Paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia Paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie dwanaście (12) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CRG jest stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jako cena neutralna będąca podstawą rozliczeń z tytułu:

  • niezbilansowania,
  • nielegalnego i niezgodnego z umową poboru Paliw gazowych,
  • niedotrzymania parametrów jakościowych Paliw gazowych.
2022
Cena referencyjna gazu
Rodzaj Paliwa Gazowego
wysokometanowy grupy E zaazotowany podgrupy
E Lw Ls Ln Lm
Rok 2022 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,2119 0,1773 0,1748 0,1670 0,1693
Luty 0,2386 0,1980 0,1985 0,1980 0,1980
Marzec 0,2542 0,1980 0,1984 0,1980 0,1980
Kwiecień 0,2667 0,1990 0,1994 0,1989 0,1990
Maj 0,2841 0,2001 0,2001 0,2001 0,2002
2021
Cena referencyjna gazu
Rodzaj Paliwa Gazowego
wysokometanowy grupy E zaazotowany podgrupy
E Lw Ls Ln Lm
Rok 2021 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,0934 0,0740 0,0744 0,0759 0,0746
Luty 0,0890 0,0704 0,0707 0,0704 0,0704
Marzec 0,0883 0,0705 0,0709 0,0704 0,0704
Kwiecień 0,0874 0,0704 0,0709 0,0704 0,0704
Maj 0,0876 0,0705 0,0708 0,0704 0,0704
Czerwiec 0,0878 0,0704 0,0706 0,0704 0,0704
Lipiec 0,0884 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704
Sierpień 0,0898 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704
Wrzesień 0,0925 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704
Październik 0,0941 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704
Listopad 0,0951 0,0705 0,0704 0,0704 0,0704
Grudzień 0,1644 0,1414 0,1366 0,1245 0,1328
2020
Cena Referencyjna Gazu
Rodzaj Paliwa Gazowego
wysokometanowy grupy E zaazotowany podgrupy
E Lw Ls Ln Lm
Rok 2020 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,1061 0,0963 0,0961 0,0971 0,0975
Luty 0,1031 0,0931 0,0930 0,0930 0,0930
Marzec 0,1025 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931
Kwiecień 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931
Maj 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931
Czerwiec 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931
Lipiec 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931
Sierpień 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931
Wrzesień 0,1089 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930
Październik 0,1099 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930
Listopad 0,1090 0,0930 0,0930 0,0930 0,0930
Grudzień 0,1003 0,0802 0,0808 0,0823 0,0805
2019
Cena Referencyjna Gazu
Rodzaje paliwa
wysokometanowy grupy E zaazotowany podgrupy
E Lw Ls Ln Lm
Rok 2019 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,0982 0,0932 0,0922 0,0943 0,0939
Luty 0,1014 0,0962 0,0944 0,0976 0,0976
Marzec 0,1052 0,0996 0,0983 0,0995 0,1011
Kwiecień 0,1086 0,1026 0,1019 0,1014 0,1041
Maj 0,1175 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Czerwiec 0,1180 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Lipiec 0,1184 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Sierpień 0,1194 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Wrzesień 0,1201 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Październik 0,1198 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Listopad 0,1177 0,1110 0,1110 0,1110 0,1110
Grudzień 0,1112 0,1008 0,1013 0,1025 0,1037
2018
Cena Referencyjna Gazu
Rodzaje paliwa
wysokometanowy grupy E zaazotowany podgrupy
E Lw Ls Ln Lm
Rok 2018 PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh PLN/kWh
Styczeń 0,0938 0,0861 0,0845 0,0860 0,0868
Luty 0,0935 0,0879 0,0865 0,0876 0,0890
Marzec

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online