• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Zbiór Praw Konsumenta


W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej Urząd Regulacji Energetyki przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta opracował Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych - dokument mający na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat praw przysługującym Odbiorcom, jak i funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych - plik.pdf


do góry