Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Wniosek online o zawarcie umowy przyłączeniowej

1. Dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący)

* pola obowiązkowe

Adres korespondencyjny
Uwaga!

Jeżeli umowę ma podpisać pełnomocnik, to należy wypełnić i wydrukować wniosek znajdujący się na naszej stronie pod adresem oraz załączyć oryginał lub poświadczonej za zgodność kopii pełnomocnictwa

2. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt)
3. Oświadczenia Wnioskującego
Tytuł prawny do korzystania z Obiektu*
Pole obowiązkowe dla prawa własności i współwłasności. W pozostałych przypadkach proszę wpisać brak.
4. Zaznacz właściwe pola
Upoważniam(-y) *
Zobowiązuję się(-emy) się jednocześnie: *
5. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest spółka pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu:
  • realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i świadczenia usługi dystrybucji (art.6 ust 1. lit b RODO);
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO) takich jak:

   i. dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z podjętych działań przyłączeniowych i świadczenia usług dystrybucyjnych;

   ii. przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych;

   iii. dokonywania prognozowania poboru i analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Administratora i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usług.

 3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom: prawniczym, projektowym, wykonawczym, urzędom związanym z realizacją budowy przyłącza.
 4. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także powiadomienia odbiorców danych osobowych o realizacji tych żądań.
 5. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, wolimy, abyście zgłosili się do nas w pierwszej kolejności. Będziemy dążyć do przywrócenia właściwego sposobu ich przetwarzania. Zawsze mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga może być wniesiona w dwóch formach:
  • elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem uodo.gov.pl postępując zgodnie ze wskazówkami tego organu,
  • tradycyjnie poprzez wysłanie listu za pośrednictwem poczty lub złożenie pisma osobiście w siedzibie tego organu pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pełną informację znajdziecie Państwo na naszej stronie www.gen.com.pl w zakładce „RODO”.
6. Sposób przekazania „Umowy” i innej korespondencji*
Uwaga!

Możesz zapoznać się ze wzorcem naszej umowy o przyłączenie do sieci gazowej w zakładce WZORY UMÓW.

Wysyłanie...

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online