• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych wskazanych w Umowie


Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych na inne niż te wskazane w Umowie wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy. Może to wiązać się ze zmianą grupy taryfowej. Gdy zajdzie taka konieczność, zostanie sporządzona nowa Umowa.

Odbiorca może zgłosić zmianę na Wniosku o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego lub na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę wskazując nr Umowy i nr Klienta.

Podpisany wniosek można złożyć osobiście w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

 

do góry