• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Kiedy zawieramy Umowę


Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego Odbiorca zawiera:

  • po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej, jeśli pobór Paliwa gazowego następuje po raz pierwszy,
  • po nabyciu własności do obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe. Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę,
  • po zawarciu umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe, zawierana jest Umowa na czas określony. Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy wynajmujący, wydzierżawiający lub użyczający ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę,
  • po wejściu – bez tytułu prawnego – w użytkowanie obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe, zawierana jest Umowa na czas określony. Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca dysponujący obiektem bez tytułu prawnego ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę,
  • w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy, jeśli osoby przebywające w obiekcie zamierzają odbierać Paliwo gazowe,
  • gdy nastąpi zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie.

do góry