• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na fakturze


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na fakturze
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na fakturze
 
1.Kim jesteśmy?
Jesteśmy spółką G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Możecie się Państwo skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: odo@gen.com.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych.”
2.Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
a) wystawiania i przesyłania faktury lub rachunku za nasze usługi w formie papierowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej przez eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę i zaakceptowaliście regulamin za pośrednictwem strony ebok.gen.com.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) umożliwienia Państwu założenia konta w eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz włączenia przez Państwa funkcji dostępu do obrazów faktur w wersji elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na:
- ewentualnym ustalaniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony w celu jak najlepszego ich dostosowania do Państwa potrzeb, 
- rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
e) wysyłania do Państwa informacji o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (artykuł 6 ustęp 1 litera a i f RODO).
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich podanych danych, w każdym momencie możecie ją cofnąć. Jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
a) W przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa.
b) Do czasu odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej przez eBOK.
c) Do czasu odwołania Państwa zgody na otrzymywanie od nas newslettera zawierającego informacje o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami.
4.Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe w związku z wystawianiem i dystrybucją faktur udostępniamy firmom działającym w oparciu o prawo pocztowe w zakresie dystrybucji i wydruku faktur oraz firmom kurierskim. 
Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej tylko za Państwa zgodą (wyrażoną na stronie http://www.gen.com.pl/kontakt/napisz-do-nas.html) zostaną przekazane autoryzowanym partnerom administratora w celu ich przetwarzania dla potrzeb marketingowych tych partnerów.
Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.Czy musicie Państwo podawać swoje dane?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie nie pozwoli na wystawienie i przesyłanie faktury lub rachunku za nasze usługi w formie papierowej i elektronicznej oraz założenia konta w eBOK.
6.Jakie prawa Państwu przysługują?
uzyskanie dostępu do swoich danych,
b) żądanie niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
c) żądanie usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania danych w określonych przypadkach,
e) powiadomienie przez administratora każdego odbiorcy, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie),
f) żądanie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) żądanie przenoszenia danych
7.Wyrażone przez Państwa zgody są dobrowolne. 
Możecie je Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w formie pisemnej na adres wskazany w punkcie 1, lub drogą elektroniczną pod  adresem e-mail: odo@gen.com.pl. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Macie również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych. Wolimy jednak, abyście się Państwo zgłosili do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.
Możecie Państwo również skontaktować się z PUODO za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 
1.Kim jesteśmy?
Jesteśmy spółką G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych - Panią Magdalenę Szczytko-Sołtysiak, z którą możecie się Państwo skontaktować  w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: odo@gen.com.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 
2.Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
a) wystawiania i przesyłania faktury lub rachunku za nasze usługi w formie papierowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej przez eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę i zaakceptowaliście regulamin za pośrednictwem strony ebok.gen.com.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) umożliwienia Państwu założenia konta w eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz włączenia przez Państwa funkcji dostępu do obrazów faktur w wersji elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na:
  •  ewentualnym ustalaniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  •  statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony w celu jak najlepszego ich dostosowania do Państwa potrzeb, 
  •  rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
e) wysyłania do Państwa informacji o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (artykuł 6 ustęp 1 litera a i f RODO).
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich podanych danych, w każdym momencie możecie ją cofnąć. Jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
3.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
a) W przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa.
b) Do czasu odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej przez eBOK.
c) Do czasu odwołania Państwa zgody na otrzymywanie od nas newslettera zawierającego informacje o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami.
 
4.Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe w związku z wystawianiem i dystrybucją faktur udostępniamy firmom działającym w oparciu o prawo pocztowe w zakresie dystrybucji i wydruku faktur oraz firmom kurierskim. 
Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej tylko za Państwa zgodą (wyrażoną na stronie http://www.gen.com.pl/kontakt/napisz-do-nas.html) zostaną przekazane autoryzowanym partnerom administratora w celu ich przetwarzania dla potrzeb marketingowych tych partnerów.
Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
5.Czy musicie Państwo podawać swoje dane?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie nie pozwoli na wystawienie i przesyłanie faktury lub rachunku za nasze usługi w formie papierowej i elektronicznej oraz założenia konta w eBOK.
 
6.Jakie prawa Państwu przysługują?
a) uzyskanie dostępu do swoich danych,
b) żądanie niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
c) żądanie usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania danych w określonych przypadkach,
e) powiadomienie przez administratora każdego odbiorcy, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie),
f) żądanie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) żądanie przenoszenia danych.
 
7.Wyrażone przez Państwa zgody są dobrowolne. 
Możecie je Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w formie pisemnej na adres wskazany w punkcie 1, lub drogą elektroniczną pod  adresem e-mail: odo@gen.com.pl. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Macie również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych. Wolimy jednak, abyście się Państwo zgłosili do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.
Możecie Państwo również skontaktować się z PUODO za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 
1. Kim jesteśmy?
Jesteśmy spółką G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Dorczyka 1.
Możecie się Państwo skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: odo@gen.com.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych.
2. Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
a) wystawienia i przesyłania faktury lub rachunku na nasze usługi w formie papierowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej przez eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę i zaakceptowaliście regulamin za pośrednictwem strony ebok.gen.com.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) umożliwieniu Państwu założenia konta w eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz włączenia przez Państwa funkcji dostępu do obrazów faktur w wersji elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO), polegającego na:
-ewentualnym ustalaniu, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
-statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony w celu jak najlepszego ich dostosowania do Państwa potrzeb, 
-rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytani
e) wysłania do Państwa informacji o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (artykuł 6 ustęp 1 litera a i f RODO).
Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich podanych danych, w każdym momencie możecie ją cofnąć. Jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
a) w przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa.
b) do czasu odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej przez eBOK.
c) do czasu odwołania Państwa zgody na otrzymywanie od nas newslettera zawierającego informacje o promocjach i działaniach przez nas prowadzonych związanych z naszą firmą i naszymi partnerami.
4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe w związku z wystawieniem i dystrybucją faktur udostępniamy firmom działającym w oparciu o prawo pocztowe w zakresie dystrybucji i wydruku faktur oraz firmom kurierskim. 
Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej tylko za Państwa zgodą (wyrażona na stronie http://www.gen.com.pl/kontakt/napisz-do-nas.html) zostaną przekazane autoryzowanym partnerom administratora w celu ich przetwarzania dla potrzeb marketingowych tych partnerów.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Czy musicie podawać Państwo swoje dane?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie nie pozwoli na wystawienie i przesyłanie faktury lub rachunku na nasze usługi w formie papierowej i elektronicznej oraz założenia konta w eBOK.
6. Jakie prawa Państwu przysługują?
a) uzyskania dostępu do swoich danych;
b) żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,
e) powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie);
f) żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) żądania przenoszenia danych.
7. Wyrażone przez Państwa zgody są dobrowolne. 
Możecie je Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w formie pisemnej na adres wskazany w punkcie 1, lub drogą elektroniczną pod  adresem e-mail: odo@gen.com.pl. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Macie również Państwo prawo do wniesienia skargi do PUODO jeżeli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych. Wolimy, abyście się Państwo zgłosili do nas w pierwszej kolejności.  Możemy to naprawić.
Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

do góry