Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Wstrzymanie dostaw na wniosek Odbiorcy

Możesz wstrzymać dostawę gazu, jeżeli planujesz remont lub rozbudowę:

  • budynku
  • instalacji gazowej
  • przyłącza gazowego

Zwróć uwagę na to, że w przypadku:

  • współwłasności obiektu potrzebujesz zgody wszystkich współwłaścicieli i użytkowników obiektu.
  • wypełnienia oświadczenia przez pełnomocnika potrzebujesz oryginału pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniona kopia.

Wypełniony wniosek dostarcz do najbliższego Biura G.EN. listownie lub osobiście.

Koszt usługi określa Taryfa dla paliw gazowych. W trakcie wstrzymania dostaw umowa nadal obowiązuje, więc opłata dystrybucyjna i abonament są naliczane.

Gdy wstrzymanie trwa dłużej niż 6 miesięcy przed ponownym użyciem należy:

  • uzyskać protokół z przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej,
  • uzyskać pozytywny protokół/opinię z odbioru końcowego kominów z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi lub opinię kominiarską potwierdzającą wykonanie i drożność przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych,
  • przekazać osobiście lub wysłać w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online