• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

  • w przypadku wspólnot mieszkaniowych: uchwała organu założycielskiego określająca skład zarządu wspólnoty, dane teleadresowe zarządcy wspólnoty, dokument z którego wynika upoważnienie zarządcy wspólnoty do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej (np.: umowa o sprawowanie zarządu, pełnomocnictwo),
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa,
  • jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę.

 

  • w przypadku wspólnot mieszkaniowych: uchwała organu założycielskiego określająca skład zarządu wspólnoty, dane teleadresowe zarządcy wspólnoty, dokument z którego wynika upoważnienie zarządcy wspólnoty do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej (np.: umowa o sprawowanie zarządu, pełnomocnictwo),
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa,
  • jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę.

 


do góry