• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Harmonogram odczytów


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Rozliczenie pobranego przez Odbiorców Paliwa gazowego odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie lub w Umowie. W przypadku Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych: W-1, W-2, ZLn-1, ZLn-2, ZLs-1, ZLs-2, S-1 i S-2 rozliczenie odbywa się w okresach 12 -miesięcznych.

Jeżeli nie było Odbiorcy podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub G.EN. GAZ ENERGIA, prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu urządzenia pomiarowego w najbliższym Biurze Oddziału.

Harmonogram odczytów rozliczeniowych

Rozliczenie pobranego przez Odbiorców Paliwa gazowego odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie lub w Umowie. W przypadku Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W-3, W-4, ZLn-3, ZLn-4, ZLs-3, ZLs-4, S-3 i S-4 rozliczenie odbywa się w miesięcznych okresach.

Jeśli nie było Odbiorcy podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub G.EN. GAZ ENERGIA, prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu urządzenia pomiarowego w najbliższym Biurze Oddziału.

Harmonogram odczytów rozliczeniowych


do góry