• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aplikacja


Aplikacja G.EN. umożliwia dostęp do płatności, odczytów oraz posiadanych umów przyłączeniowych oraz kompleksowych dostarczania paliwa gazowego. 
 
Z aplikacji może skorzystać każdy klient G.EN. GAZ ENERGIA. 
Wystarczy przy rejestracji podać ośmiocyfrowy numer klienta (z faktury lub umowy) oraz PESEL lub NIP.
 
Teraz możesz kontrolować swoje płatności w dogodnym dla Ciebie momencie. 
 
Funkcjonalności:
 
>> podgląd informacji o rozliczeniach – saldo i zbliżające się płatności
>> szybkie płatności online za gaz
>> możliwość złożenia wniosku o dodatkowe rozliczenie 
>> dostęp do informacji o własnym zużyciu gazu poprzez wgląd w historię odczytów gazomierzy
 
      
 
 
 
 
 
Pozostałe funkcjonalności: 
 
>> podanie odczytu stanu gazomierza w przypadku zmiany cen gazu
>> otrzymywanie powiadomień np. o nowej fakturze czy zbliżajcym się terminie płatności oraz o wydarzeniach związanych (awarie, zmiany prawne)
>> kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu z poziomu aplikacji.   
 
Pobierz aplikację:
 
    
        Google Play                  App Store          
 
 
Kody QR:
 
       
Google Play      App Store
 
                                     
 
 
 
Wszelkie uwagi i błędy w działaniu aplikacji prosimy zgłaszać na adres aplikacja@gen.com.pl.

do góry