• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Akcyza


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 22 października 2013 r. poz. 1231) zmieniającej ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 , nr 108, poz. 626  z późn. zmianami), zwaną dalej Ustawą, począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.


do góry