• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności

2017-09-25

Przewonienie gazu ziemnego - Oddział w Pucku

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. POGOTOWIE GAZOWE ODDZIAŁ w Pucku zawiadamia, że nastąpi przewonienie gazu ziemnego w terminach...

więcej

2017-09-25

Przetarg: Wykonanie projektu wraz z budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami PE de 63 mm w m. Nadolice Małe, gm. Czernica

więcej

2017-09-21

Przewonienie gazu ziemnego - Oddział w Twardogórze

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. POGOTOWIE GAZOWE ODDZIAŁ w TWARDOGÓRZE zawiadamia, że nastąpi przewonienie gazu ziemnego...

więcej

2017-09-18

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środka nawaniającego do gazu ziemnego Tetrahydrotiofenu (THT).

więcej