• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Taryfa dla Paliw gazowych


Ceny gazu ustalane są według ściśle określonych procedur i są dostępne dla Odbiorców w formie Taryfy dla Paliw gazowych. Taryfa gazowa ma za zadanie ułatwienie naszym Odbiorcom zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których obliczane są  rachunki. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz ze wyjaśnieniami poszczególnych pojęć.

Zapraszamy do zapoznania się z Taryfą dla Paliw gazowych nr 13 obowiązującą od dnia 15 grudnia 2016 r. oraz Zmianą nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 13 obowiązującą od dnia 27 stycznia 2017 r.


do góry