• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Taryfa dla Paliw gazowych


Ceny gazu ustalane są według ściśle określonych procedur i są dostępne dla Odbiorców w formie Taryfy dla Paliw gazowych. Taryfa gazowa ma za zadanie ułatwienie naszym Odbiorcom zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których obliczane są  rachunki. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz ze wyjaśnieniami poszczególnych pojęć. Zapraszamy do zapoznania się z Taryfą dla Paliw gazowych nr 12. Taryfa dla paliw gazowych nr 12 obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2015 r.


do góry