• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Taryfa dla Paliw gazowych


Ceny gazu ustalane są według ściśle określonych procedur i są dostępne dla Odbiorców w formie Taryfy dla Paliw gazowych. Taryfa gazowa ma za zadanie ułatwienie naszym Odbiorcom zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których obliczane są  rachunki. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz ze wyjaśnieniami poszczególnych pojęć.

Zapraszamy do zapoznania się ze Zmianą nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 13 obowiązującą od dnia 13 kwietnia 2017 r.


do góry