KOMUNIKAT

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy projektu "Budowy sieci  rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Krzyków, gmina Czernica

 

więcej

 

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym z przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

więcej

 

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, zakres C, gm. Jelcz - Laskowice

więcej

 


 


 

  • infolinia 801 429 429
  • alarmowy 800 909 909

Koncesja


G.EN. GAZ ENERGIA posiada koncesje udzielone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

I Koncesja na obrót paliwami gazowymi do 31 grudnia 2025 r.

Decyzja nr OPG/17/2794/U/1/2/99/BK z dnia 25 czerwca 1999 r., zmieniona decyzjami:

a) nr OPG/17A/2794/W/1/2/2000/BK z 10 maja 2000 r.,

b) nr OPG/17B/2794/W/1/2/2001/BK z 7 lutego 2001 r.,

c) nr OPG/17C/2794/W/2/2002/AS z 17 maja 2002 r.,

d) nr OPG/17D/2794/W/2/2003/AS z 27 lutego 2003 r.,

e) nr OPG/17E/2794/W/2/2005/BP z 22 lipca 2005 r.,

f) nr OPG/69F/2794/W/2/2005/BP z 30 sierpnia 2005 r.,

g) nr OPG/17-ZTO/2794/W/2/2008/BP z 13 lutego 2008 r.,

h) nr OPG/17-ZTO-A/2794/W/2/2010/BP z 29 marca 2010 r.,

zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie gazem ziemnym na potrzeby Odbiorców zlokalizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

II Koncesja na dystrybucję paliw gazowych do 31 grudnia 2025 r.

Decyzja nr PPG/18/2794/U/1/2/99/BK z dnia 25 czerwca 1999 r., zmieniona decyzjami:

a) nr PPG/18A/2794/W/1/2/2000/BK z 10 maja 2000 r.,

b) nr PPG/18B/2794/W/1/2/2001/BK z 7 lutego 2001 r.,

c) nr PPG/18C/2794/W/2/2002/AS z 17 maja 2002 r.,

d) nr PPG/18D/2794/W/2/2003/AS z 27 lutego 2003 r.,

e) nr DPG/18E/2794/W/2/2005/BP z 22 lipca 2005 r.,

f) nr DPG/18F/2794/W/2/2005/BP z 30 sierpnia 2005 r.,

g) nr DPG/18-ZTO/2794/W/2/2008/BP z 13 lutego 2008 r.,

h) nr DPG/18-ZTO-A/2794/W/2/2010/BP z 29 marca 2010 r.,

zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi wykonywanie przez Koncesjonariusza zawodowo, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, zarobkowa działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji gazu ziemnego, na potrzeby Odbiorców zlokalizowanych na terenie następujących województw: dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

III Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą do 31 grudnia 2025 r.

Decyzja nr OGZ/101/2794/W/DRG/2014/MŻ z dnia 28 stycznia 2014 r.,

zgodnie z którą „ Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesja stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie gazem ziemnym z zagranicą".


do góry