• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Weryfikacja pracowników G.EN.


Aby wprowadzić samodzielnie odczytany stan gazomierza należy w menu eBOK wybrać zakładkę Umowy (1) i zaznaczyć wybraną umowę (2)

 

następnie z menu eBOK wybraćzakładkę Odczyty (1). Stan gazomierza należy wpisać w okno (2) podając jedynie cyfry przed przecinkiem wskazane na liczydle gazomierza.             

 

Po zatwierdzeniu (3) pojawi się komunikat:             

 

Odczyt będzie widoczny na liście po ponownym zalogowaniu.


do góry